[FO3] Cách tính chỉ số tổng quát của cầu thủ FIFA Online 3

Ngày 03/11/2015

FFOL3: Cách tính chỉ số tổng quát của cầu thủ trong FIFA Online 3. Thành viên Duyanhduy trong diễn đàn FIFA Online 3 vừa đưa ra bảng thống kê cho là do chính EA sử dụng cách thức tính chỉ số tổng quát từng cầu thủ theo vị trí thi đấu. Và tất nhiên chúng ta biết chỉ…

FFOL3: Cách tính chỉ số tổng quát của cầu thủ trong FIFA Online 3.

Thành viên Duyanhduy trong diễn đàn FIFA Online 3 vừa đưa ra bảng thống kê cho là do chính EA sử dụng cách thức tính chỉ số tổng quát từng cầu thủ theo vị trí thi đấu. Và tất nhiên chúng ta biết chỉ số tổng quát không quyết định rằng cầu thủ chơi tốt tại vị trí nào hay không. Nhưng đây vẫn là nghiên cứu thú vị chúng ta có thể sử dụng tính toán dễ dàng hơn trước khi quyết định xây dựng đội hình thi đấu mới toanh dành cho mình.

728-3[1]

Dưới đây chính là bảng thống kê hệ số các chỉ số chuyên môn ứng từng vị trí. Nhìn vao đó, công thức tính tìm chỉ số tổng quát có dạng: Chỉ số tổng quát (làm tròn tới số nguyên) = [Tổng (chỉ số chuyên môn * hệ số)]/100.

Bảng thống kê hệ số các vị trí:

THỦ MÔN

GK
TM đổ người 24
TM vị trí 24
TM phản xạ 24
TM bắt bóng 16
TM phát bóng 6
Nhảy 3
Phản ứng 3

527-2[1]

Đổ người, vị trí, phản xạ đó là 3 chỉ số quyết định đến điểm tổng quát thủ môn.

HẬU VỆ

CB SW LB/RB LWB/RWB
Kèm người 20 Cắt bóng 22 Kèm người 15 Kèm người 12
Tranh bóng 15 Kèm người 15 Tranh bóng 14 Tranh bóng 12
Đánh đầu 10 Tranh bóng 15 Xoạc bóng 10 Giữ bóng 10
Xoạc bóng 10 Phản ứng 9 Đánh đầu 8 Chọn vị trí 9
Sức mạnh 10 Đánh đầu 7 Vị trí 8 Tạt bóng 8
Quyết đoán 10 Xoạc bóng 7 Giữ bóng 7 Chuyền ngắn 8
Tốc độ 5 Giữ bóng 7 Phản ứng 7 Xoạc bóng 8
Chuyền ngắn 4 Chuyền ngắn 6 Chuyền ngắn 6 Đánh đầu 5
Giữ bóng 4 Sức mạnh 5 Tạt bóng 5 Tăng tốc 5
Nhảy 4 Tăng tốc 4 Thể lực 5 Tốc độ 5
Vị trí 3 Nhảy 3 Sức mạnh 5 Phản ứng 5
Tốc độ 5
Quyết đoán 5

648-1[1]

Mọi vị trí ở dàn hậu vệ đều chỉ số cần kèm người cao.

TIỀN VỆ:

CM CAM CDM LM/RM
Chuyền ngắn 15 Chuyền ngắn 15 Chuyền ngắn 10 Tạt bóng 13
Chuyền dài 12 Rê bóng 12 Kèm người 10 Rê bóng 13
Rê bóng 10 Giữ bóng 12 Tranh bóng 10 Chuyền ngắn 12
Giữ bóng 10 Tầm nhìn 10 Chọn vị trí 10 Giữ bóng 12
Vị trí 9 Sút xa 9 Chuyền dài 8 Tốc độ 8
Đánh đầu 5 Chọn vị trí 9 Sức mạnh 7 Chuyền dài 7
Tranh bóng 5 Dứt điểm 7 Đánh đầu 5 Tăng tốc 7
Thể lực 5 Chuyền dài 7 Xoạc bóng 5 Vị trí 6
Sút xa 5 Lực sút 5 Thể lực 5 Tầm nhìn 6
Tốc độ 5 Tốc độ 5 Tốc độ 5 Thể lực 5
Phản ứng 5 Phản ứng 5 Phản ứng 5 Phản ứng 5
Sức mạnh 4 Đánh đầu 4 Quyết đoán 5 Khéo léo 3
Tầm nhìn 5 Sút xa 3

575-5[1]

EA cho rằng: Chỉ số chuyền ngắn là tất cả đối với tiền vệ.

TIỀN ĐẠO

LF/RF ST LW/RW
Dứt điểm 12 Dứt điểm 20 Rê bóng 15
Rê bóng 12 Đánh đầu 10 Tạt bóng 12
Giữ bóng 10 Lực sút 10 Tăng tốc 11
Sút xa 9 Tăng tốc 10 Chuyền ngắn 10
Tạt bóng 8 Rê bóng 8 Giữ bóng 10
Tăng tốc 8 Phản ứng 8 Tốc độ 9
Tốc độ 8 Giữ bóng 7 Chuyền dài 5
Phản ứng 8 Sút xa 7 Khéo léo 5
Đánh đầu 5 Chuyền ngắn 5 Phản ứng 5
Chuyền ngắn 5 Vô lê 5 Dứt điểm 4
Vô lê 4 Sức mạnh 5 Tầm nhìn 4
Sức mạnh 3 Tốc độ 5 Lực sút 3
Sút xa 3

486-1[1]

Trừ tiền đạo cánh, những tiền đạo đều có chỉ số dứt điểm… trên trời.

Ví dụ, Diego ’08 có:

Chuyền ngắn (84)

Rê bóng (84)

Giữ bóng (86)

Tầm nhìn (82)

Sút xa (77)

Chọn vị trí (75)

Dứt điểm (77)

Chuyền dài (76)

Lực sút (73)

Tốc độ (75)

Phản ứng (78)

Đánh đầu (53)

Vậy công thức như sau: [(84 * 15) + (84 * 12) + (86 * 12) + (82 * 10) + (77 * 9) + (75 * 9) + (77 * 7) + (76 * 7) + (73 * 5) + (75 * 5) + (78 * 5) + (53 * 4)] / 100 = 79.01.

Kiểm tra lại, chỉ số tổng quát số 10 cổ điển đúng là 79.

289_p6[1]

Tất nhiên, đây chỉ là phát hiện nhỏ thú vị cho những người thích tìm hiểu! Thực tế mà nói, chúng ta có thể dễ dàng biết điểm tổng quát mỗi cầu thủ bằng cách đặt vào vị trí cần biết, engine trò chơi sẽ làm điều còn lại.

279_3[1]

Nhưng phụ thuộc quá vào engine trò chơi sẽ chẳng bao giờ bạn thấy thú vị như thế cả.

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT