Hướng dẫn cách chơi LMHT tất cả server SEA, TAIWAN, NA, VN

Ngày 30/04/2015

1- Tìm file lol.properties, sau đó copy 1 file để riêng ra 1 chỗ khác! Ở sever SEA và VN: thư mục: \GameData\Apps\lolVN\Air Ở sever NA: thư mục: League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0. 0.187\deploy 2- Mở file lol.properties trong thư mục kia ra, xóa tất cả đi copy toàn bộ dòng dưới vào rồi save: sau đây…

1- Tìm file lol.properties, sau đó copy 1 file để riêng ra 1 chỗ khác!

Ở sever SEA và VN: thư mục: \GameData\Apps\lolVN\Air
Ở sever NA: thư mục: League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0. 0.187\deploy
2- Mở file lol.properties trong thư mục kia ra, xóa tất cả đi copy toàn bộ dòng dưới vào rồi save:
sau đây là code mới của các server
server NA:

host=prod.na1.lol.riotgames.com

xmpp_server_url=chat.na1.lol.riotgames.com

ladderURL=http://www.leagueoflegends.com/ladders

storyPageURL=http://www.leagueoflegends.com/story

lq_uri=https://lq.na1.lol.riotgames.com

ekg_uri=https://ekg.riotgames.com

regionTag=na

rssStatusURLs=null

lobbyLandingURL=http://landing.leagueoflegends.com/spectator_swf/landingPage.swf?ver=1

loadModuleChampionDetail=true

featuredGamesURL=http://spectator.na.lol.riotgames.com:8088/observer-mode/rest/featured

server VN:

host=prodvn.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chatvn.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php
ladderURL=http://lienminh.garena.vn/
helpURL=http://lienminh.garena.vn/support
lq_uri=https://lqvn.lol.garenanow.com
storyPageURL=http://lienminh.garena.vn/

loadModuleChampionDetail=true

server SEA

host=prod.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chat.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php
ladderURL=http://lol.garena.com/ladders
helpURL=http://lol.garena.com/support

lq_uri=https://lq.lol.garenanow.com

server Taiwan:

host=prodtw.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chattw.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.tw/pvpnet_landing
ladderURL=http://lol.garena.tw/ladders
helpURL=http://lol.garena.tw
lq_uri=https://loginqueuetw.lol.garenanow.com
storyPageURL=http://lol.garena.tw/story/index.php?game_box=true

loadModuleChampionDetail=true

3- Vào game và chơi như bình thường!

4- Lưu ý:

a-) Chỉ có thể dung client của sever này chơi sever khác khi và chỉ khi chúng đã update cùng 1 phiên bản. Thường thì bên SEA sẽ update muộn hơn bên NA 1 tuần (trừ tuần này update đồng thời).

b-) Có thể dùng tài khoản Garena để chơi ở sever VN, SEA, Taiwan, còn sever NA thì phải đăng kí 1 tài khoản ở https://signup.leagueoflegends.com/en/signup/index

còn đây là video hướng dẫn:
<font size=”4″><font color=”#ff0000″><em>

cập nhật thêm link down các client
1: NAhttp://signup.leagueoflegends.com/en/signup/redownload (có thể chọn được các server khác như brazil, EU, Rusia…)
2:TW
http://lol.garena.tw/download/
3:SEA
http://lol.garena.com/installer/download/

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT