[Abaddon Guide Dota 2] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Abaddon

GIỚI THIỆU VỀ ABADDON Abaddon là Hero cơ bản với người chơi Dota 2, xây dựng khá đặc biệt với bộ skill hỗ trợ tốt cho phương án combat đa dạng. Dù sao...
Ngày 05/08/2015
05/08/2015