[FO3] 20 huyền thoại xuất hiện trong bản cập nhật tháng 12

FFOL3: Điểm danh 20 huyền thoại xuất hiện trong bản cập nhật tháng 12 trong FIFA Online 3. Hiện tại, FO3 đang trong quá trình bảo trì. Nhưng bạn có...
Ngày 02/12/2015
02/12/2015