[FO3] Tìm hiểu sơ đồ chiến thuật kim cương (4-1-2-1-2)

Tìm hiểu sơ đồ chiến thuật kim cương 4-1-2-1-2. Được mệnh danh sơ đồ “kim cương”, 4-1-2-1-2 là kết hợp xu hướng đa nhiệm, là vừa công vừa thủ, vừa đá...
Ngày 31/07/2015
31/07/2015