[FO3] Sơ đồ chiến thuật 4-4-2 phòng ngự chặt phản công nhanh

FIFA Online 3: Sơ đồ chiến thuật 4-4-2 phòng ngự chặt phản công nhanh trong FO3, FFO3, FFOL3.   Sơ đồ này được phỏng theo Minh khôi idol. Tất nhiên là...
Ngày 10/07/2015
10/07/2015