LMHT: Top những xạ thủ tốt nhất trong phiên bản 5.17

LMHT: Top những xạ thủ tốt nhất trong phiên bản 5.17. Hãy cùng với chúng tôi lướt qua top các xạ thủ tốt nhất ở trong phiên bản 5.17 này nhé. Tristana...
Ngày 15/09/2015
15/09/2015