Cuộc chiến khốc liệt 5vs5 giữa Blitzcrank vs Malphite

Video LMHT: Cuộc chiến khốc liệt 5vs5 giữa Blitzcrank vs Malphite. Một video vui của chế độ Một cho tất cả mới được ra mắt vào ngày hôm qua. Hứa hẹn...
Ngày 16/10/2015
16/10/2015