Thanh niên Aatrox né until Kathus

Từ lâu chúng ta vẫn biết mỗi khi Karthus vang lên Khúc cầu Hồn thì có thể dùng Đồng hồ cát, Dây chuyền chữ thập, Nhảy Múa/ Tung Tăng của Fizz để né...
Ngày 26/09/2014
26/09/2014