[FO3] Những tiền đạo +5 chạy chỗ thông minh giá rẻ

FIFA Online 3 đã bước tới giai đoạn chuyển giao lối chơi đơn giản – sức mạnh thành tư duy chiến thuật, kết hợp xử lý kĩ thuật, di chuyển khôn ngoan...
Ngày 24/08/2015
24/08/2015