[FO3] 5 hậu vệ khéo léo, kỹ thuật nhất trong FIFA Online 3

FIFA Online 3: Top 5 hậu vệ khéo léo, kỹ thuật nhất trong FIFA Online 3. Dưới đây là các hậu vệ có chỉ số cao nhất trong FiFa online khéo léo 3 cho...
Ngày 16/05/2015
16/05/2015