[FO3] Review Andrey Arshavin 08E trong FIFA Online 3

FFOL3: Review Andrey Arshavin 08E trong FIFA Online 3. Sau tuần miệt mài niềm vui từ SEA Invitational 2015, bây giờ lại trở về với series review...
Ngày 19/10/2015
19/10/2015