[FO3] Review Angel Di Maria SS11 trong FIFA Online 3

Angel Di Maria ss11 ( giá 1m4 EP) – Mùa có sinh lý ổn nhất sau WB, cân nặng cũng khá nên không dễ bị lấn người như 14, wc. – Tốc độ luôn là điểm mạnh...
Ngày 21/07/2015
21/07/2015