AP Master Yi đã trở lại trong tay Cowsep trên máy chủ PBE

Video LMHT: AP Master Yi đã trở lại trong tay Cowsep trên PBE. Thánh Yi ngày nào đã mang Master Yi AP trở lại với giai đoạn Tiền Mùa Giải 2016.
Ngày 06/11/2015
06/11/2015