[FO3] Arsenal và Manchester United dưới góc nhìn game thủ

FFOL3: Arsenal và Manchester United dưới góc nhìn game thủ trong FIFA Online 3. Vài ngày trước, Manchester United thăng hoa khi lần đầu trở lại ngôi...
Ngày 05/10/2015
05/10/2015