[FO3] Review Ashley Cole UCL10 trong FIFA Online 3

Ashley Cole UCL10 (giá 10m EP) – Thể hình khá nhỏ, nhẹ cân, nhưng có ít hậu vệ cánh có thể hình lý tưởng như CB, cũng không ai mang Ibra, lukaku ra ủi...
Ngày 17/07/2015
17/07/2015