[Aurelion Sol Ap Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Aurelion Sol pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU TƯỚNG AURELION SOL – ÁC LONG THƯỢNG GIỚI: Aurelion Sol là một vị tướng có hình dạng giống như Ao Shin – vị tướng mà mọi người đã mong chờ...
Ngày 13/03/2016
13/03/2016