[FO3] Review Bacary Sagna SS09 trong FIFA Online 3

Bacary Sagna 9 +5 ( Giá 6tr EP ) – RB thuộc dạng thủ chắc và khi cần có thể tấn công.Là một trong những hậu vệ cánh dễ dùng nhất trong game nhưng...
Ngày 14/07/2015
14/07/2015