EDG BaeMe chơi Ezreal “Cổ Kiếm” khiến đối thủ kinh sợ

Video LMHT: EDG BaeMe chơi Ezreal “Cổ Kiếm” khiến đối thủ kinh sợ. Ezreal Cổ Kiếm xuất hiện liên tục mọi máy chủ với sát thương đáng sợ.
Ngày 12/07/2015
12/07/2015