[LMHT] Có gì HOT với bản cập nhật 5.9

Việc làm lại tướng Ashe có lẽ chính là thay đổi “hot” nhất phiên bản 5.9 mới ra mắt này!
Ngày 22/05/2015
22/05/2015