[Shen Solo Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Shen đỡ đòn đường trên mùa 6

SHEN – NINJA HOÀNG HÔN: Shen rất khác với mọi người, hắn là nhẫn giả có sở thích đánh đấm. Dù cho bộ kỹ năng xưa kia của hắn ta rất độc đáo, có thể...
Ngày 05/07/2015
05/07/2015