[Sona Support] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Sona hỗ trợ mùa 5

SONA – ĐẠI CẦM NỮ: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của Đại Cầm Nữ qua bài viết cách chơi Sona hỗ trợ mùa 5 và cách lên đồ Sona SP...
Ngày 09/07/2015
09/07/2015