[Zyra AP SP] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Zyra hỗ trợ mùa 5

ZYRA – GAI NỔI LOẠN: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của vị tướng Gia Nổi Loạn qua bài viết cách chơi Zyra pháp sư hỗ trợ mùa 5 và...
Ngày 23/07/2015
23/07/2015