[Gragas Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Gragas đi rừng mùa 6

GIỚI THIỆU NGẮN VỀ GRAGAS – GÃ BỢM RƯỢU: Có thể các bạn đã biết về vị tướng Gragas này là một tên bợm rượu khá thú vị, đặc biệt là hắn ta có thể đảm...
Ngày 21/05/2015
21/05/2015