[Illaoi Solo Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Illaoi đấu sĩ đường trên mùa 6

Giới thiệu về tướng Illaoi Hầu hết các tướng đều trang bị cho mình kiếm hoặc súng hoặc ma thuật hoặc blah blah, nhưng Illaoi lại đem một vị thần quái...
Ngày 26/11/2015
26/11/2015