[Taliyah Ap Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Taliyah pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU TƯỚNG TALIYAH – ÁC LONG THƯỢNG GIỚI: Taliyah là một vị tướng mới của Liên Minh Huyền Thoại đang được rất nhiều bạn trẻ mong đợi từ rất là...
Ngày 21/05/2016
21/05/2016