Bảng ngọc của Faker, xPeke, Balls,… tại CKTG 2015

Esports LMHT: Bảng ngọc của Faker, xPeke, Balls tại CKTG 2015. Đêm qua, Balls thành viên đánh giá yếu nhất Cloud9 có pha Pentakill rất mẫu mực. Đáng...
Ngày 05/10/2015
05/10/2015