Bảng ngọc và bảng bổ trợ của Archie tại IWCA 2015

Cùng tham khảo về bảng ngọc – bảng bổ trợ các vị tướng của Archie tại giải IWCA 2015 nhé. Dr. Mundo/ Shen/ Malphite Dr. Mundo Ngọc đỏ: 9 xuyên giáp/...
Ngày 03/12/2015
03/12/2015