[Nunu Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Nunu đi rừng mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG NUNU – KỴ SĨ YETI: Là vị tướng giá thành rẻ thế nhưng Nunu là điển hình mẫu tướng cướp rừng các đội tuyển Trung Quốc khơi dậy sử...
Ngày 13/06/2015
13/06/2015