[Thresh Support] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Thresh hỗ trợ mùa 5

THRESH – CAI NGỤC XIỀNG XÍCH: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của Cai Ngục Xiêng Xích qua bài viết cách chơi Thresh hỗ trợ mùa 5 và...
Ngày 12/07/2015
12/07/2015