[Vi Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Vi đi rừng mùa 5

VI – CẢNH BINH PILTOVER: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của vị tướng Cảnh Binh Piltover qua bài viết cách chơi Vi đi rừng mùa 5 và...
Ngày 16/07/2015
16/07/2015