[Viktor AP MID] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Viktor pháp sư mùa 5

VIKTOR – SỨ GIẢ MÁY MÓC: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của vị tướng Sứ Giả Máy Móc qua bài viết cách chơi Viktor pháp sư mùa 5 và...
Ngày 17/07/2015
17/07/2015