[Video LMHT] Đỉnh cao băng trụ với Olaf Version Khánh Hiệp – Izumin

[Video LMHT] Đỉnh cao băng trụ với Olaf Version Khánh Hiệp – Izumin. Quá là ảo diệu luôn…
Ngày 18/06/2015
18/06/2015