[FO3] Barcelona nguy cơ bị xóa khỏi FIFA Online 3?

FFOL3: Barcelona nguy cơ bị xóa khỏi FIFA Online 3? Có nhiều nguy cơ khiến cho đội bóng Barcelona không còn tồn tại ở trong FIFA Online 3. Barcelona...
Ngày 01/10/2015
01/10/2015