Faker Zed vs Best Rengar – Pha solo cực kì cân não

Ngày 16/04/2015
16/04/2015