[FO3] Bí quyết mở thẻ hàng ngon trong FIFA Online 3

FIFA Online 3: Bí quyết mở thẻ hàng ngon trong FIFA Online 3, FO3, FFO3, FFOL3. Các HLV ai cũng muốn một lần mở được cầu thủ XI, ít nhất là “màu xanh...
Ngày 07/08/2015
07/08/2015