[FO3] Đội hình 4-2-2-2 biến thể 4-3-3 kiểm soát bóng

Ad xài đội hình 4-2-2-2 biến thể 4-3-3 rất phổ biến hiện nay nhưng hiệu chỉnh thông số lại cho hợp với ad,đảm bảo công thủ vẹn toàn.lối đá của ad khá...
Ngày 14/07/2015
14/07/2015