[FO3] Biến thể đội hình sơ đồ 4-2-2-2

Hnay mình viết bài này chia sẻ sơ đồ chiến thuật mà mình đã sử dụng và đã phát huy rất hiệu quả. Gọi là biến thể của 4222 hay 4114 đều được. Điểm mấu...
Ngày 17/07/2015
17/07/2015