Chơi thử chế độ Biệt Đội Chợ Đen trên PBE

Chơi thử chế độ Biệt Đội Chợ Đen trên PBE. Ngoài ra còn có phần hiển thị thông tin tướng cùng với kĩ năng đã có giao diện mới.
Ngày 09/07/2015
09/07/2015