Tiêu Điểm Tướng Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater

Video LMHT: Tiêu Điểm Tướng Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater. Chìm trong ngọn sóng chết chóc Bilgewater và dong buồm Gangplank, Hiểm Họa Vùng...
Ngày 26/07/2015
26/07/2015