Tuyển tập những pha hài hước của Bjergsen

Video LMHT: Tuyển tập những pha hài hước của Bjergsen. Không ngờ Bjergsen cũng lầy đến như vậy luôn á :v Xem ngay cho nóng nha mấy anh em.
Ngày 08/10/2015
08/10/2015