Phim ngắn “Gamer và Gấu của hắn”

Phim ngắn “Gamer và Gấu của hắn” ra mắt, bộ phim giúp bạn một cái nhìn khác “vấn nạn” không nghiêm túc chơi Liên Minh. Phim ngắn Liên Minh Huyền Thoại...
Ngày 21/08/2015
21/08/2015