Sức mạnh của Brand lên Trượng Pha Lê – Lửa Băng

Cẩm nang LMHT: Sức mạnh của Brand lên Trượng Pha Lê – Lửa Băng. Brand là pháp sư thuộc hệ lửa cực mạnh với những kĩ năng dạng đốt của mình, còn lợi...
Ngày 24/10/2015
24/10/2015