[FO3] Review Branislav Ivanovic SS14 trong FIFA Online 3

Branislav Ivanovic 14 +5 ( giá 13tr EP ) – RB thủ chắc nhất game do người rất đầm và nặng,húc nhau với tất cả các loại trâu bò đều được,không sợ bất...
Ngày 16/07/2015
16/07/2015