[FO3] Review Bruno Fernandes SS14 trong FIFA Online 3

Bruno Fernandes 14 +5 ( giá 1tr5 EP ) – Là một cầu thủ đá được rất nhiều vị trí,lên công về thủ nhiệt tình,vừa kĩ thuật nhưng lại vừa biết hỗ trợ...
Ngày 10/07/2015
10/07/2015