Búa băng liệu có thật sự tốt?

Búa băng là trang bị cung cấp lượng sát thương, máu, một nội tại tốt. Thế nhưng, nó có tốt trong các trường hợp?
Ngày 01/07/2015
01/07/2015