Bùa lợi mới giai đoạn tiền mùa giải 2016 – Sứ Giả Khe Nứt

Cẩm nang LMHT: Bùa lợi mới giai đoạn tiền mùa giải 2016 – Sứ Giả Khe Nứt. Là một bùa lợi chỉ mới xuất hiện ở trong giai đoạn Tiền Mùa Giải 2016,...
Ngày 27/11/2015
27/11/2015