[FO3] Cập nhật Buff team color tuyển Quốc gia tất cả loại thẻ

FFOL3: Cập nhật Buff team color tuyển Quốc gia tất cả loại thẻ trong FIFA Online 3. Bản update máy chủ FIFA Online 3 Singapore đã vừa cập nhật việc...
Ngày 23/09/2015
23/09/2015