[FO3] Thẻ cầu thủ Buffon mùa ‘06 +9 xuất hiện ở TTCN FO3

FFOL3: Thẻ cầu thủ Buffon mùa ‘06 +9 xuất hiện ở trên TTCN FO3. Như đã biết, Buffon SS06 là thủ môn được ưa chuộng bởi ổn đinh kèm các pha cứu thua...
Ngày 29/09/2015
29/09/2015