C9 Sneaky chơi Miss Fortune xả nát team địch

Video LMHT: C9 Sneaky chơi Miss Fortune xả nát team địch. Sneaky xả đạn là có mạng nằm xuống… Highlight Full trận
Ngày 09/07/2015
09/07/2015